trafiksäherhet

EFFTEC AB är företaget som förmedlar kunskap för ökad trafiksäkerhet.

EFFTEC AB erbjuder tjänster och utbildningar som förbättrar trafiksäkerheten, ekonomin och
arbetsmiljön för dig som kund och övriga som vistas i trafiken. Kvalitén på uppdragen garanteras med en bred
kunskap och lång erfarenhet inom trafik och ledarskap.

Trafiksäkerhet handlar i grunden om
kunskap, beteende och attityd

Vi gör er arbetsmiljö tryggare och säkrare!

Samarbete med Frasses Utbildning och Säkerhetsrådgivning